Mis on meeskonna dünaamika?

Meeskonna dünaamika iseloomustab meeskonnaliikmete omavahelist suhtlust, koostööd ja mõjutusi, mis määravad meeskonna käitumise, üldise toimimise ja töö tulemuse.

Toon paar näidet: 

  • Meie meeskonnas on teemasid, millest küll pidevalt räägitakse, kuid mitte midagi ei muutu. Valitseb ebamugav olukord, mõne kolleegi vahel on suhted pingelised, aga olgu pealegi, mis see minu asi on.
  • Uusi inimesi, uusi mõtteid ja muutusi peljatakse ning vanad olijad hakkavad neile vastu töötama. Või vastupidi, uued juhid ei panusta piisavalt vanade olijate kaasamisele, sest nii on lihtsam ennast kehtestada.

Meeskonnas valitsevat dünaamikat on üpris lihtne tundma õppida. Vabamas õhkkonnas osaleb vestlustes enamus ning nende sõnavõtud sisaldavad ka midagi isiklikku. Pingelises või liigse kontrolli all olevas keskkonnas räägivad aga vähesed ning alati on kõnelejateks ühed ja samad inimesed. Enamasti on ka jutu sisu suunatud asjadele, mis asuvad kõnelejast väljaspool.

Kui aga meeskonnas valitsev dünaamika toetab ühist tegevust, siis on ka inimesed innustunud ja töö pakub rahuldust.

 TIIMWERKi protsessi abil meeskonna dünaamikate käsitlemine parandab üldist õhkkonda ja toetab ühiste eesmärkide saavutamist.

Kommentaarid

Email again:

Eelmine

Uute teadmiste meeskonnatöösse integreerimine

Järgmine

Ühised eesmärgid?

Jaga seda artiklit