Koostööpäev


Koostööpäeval on meie menüüs väga eriline koht. See ühepäevane eelroog-koolitus lihtsalt pakatab värsketest ideedest ja uutest teadmistest. Koostööpäev tagab kõigile osalejatele päeva lõpuks meeldiva täitumustunde ning annab piisava energialaengu järgmistel päevadel omandatud ka ellu rakendada.  


Vahel on lihtsalt kiire. Kui töö juures kipuvad asjad kõrbema või jätab igapäevane töökeskkond lihtsalt halva maitse suhu. Või kõik on hästi, aga vanad maitsed on ennast ammendanud ning hädasti oleks vaja juurde leida uusi maitseid. Siis peab tegutsema ilma viivitamata maksimaalse efektiivsusega. 


Koostööpäev on oma olemuselt universaalne. Seda võib võtta TIIMWERK-i ehk pikema protsessi eelroana, aga ka hoopis iseseisvana. Oma olemuselt on Koostööpäev piisavalt sisukas ja tõhus, et ettevõttes toimunud protsessidele anda hoopis positiivsem suund, avaram vaade, luua sobiv õhkkond muutusteks ning innustada inimesi neid muutuseid omaks võtma.Koostööpäeva vitamiiniküllane menüü suudab mõjutada meeskonnatunnetust, inimeste rolle, norme, suhtumist kui ka uskumusi ja eelduseid. See päev võib olla nii muutuste murdepunktiks kui ka esimeseks sammuks põhjalikumal muutuste teel.


Mis Koostööpäeval toimub?

 • Päeva fookuse kohandame just teie meeskonna vajadustest lähtuvalt
 • Loome turvalise töökeskkonna
 • Anname juurde meeskonnatööd arendavat oskusteavet
 • Juhime protsessi nii, et:
  • mõistetaks tervikpilti
  • meeskonna jaoks olulised teemad saaksid tõstatatud ja läbi arutatud
  • edasised sammud saaksid kokku lepitud
 • Koostöös jõuame meeskonna jaoks õigete vastuste ja lahendusteni ning meeskonnaliikmed on valmis oma panuse eest vastutust võtma.

Koostööpäev annab:

 • Tugevamad inimestevahelised kontaktid ja tugevam ühtsustunne.
 • Meeskonnaliikmete vaheline usaldus suureneb.
 • Toob nähtavale meeskonna potentsiaali ja ühisosa.
 • Saate uusi ideid ja sõlmime kokkulepped, mis aitavad meeskonna tulemuslikkust parandada.
 • Meeskonnaliikmed on valmis vastutust võtma.
 
Päeva märksõnadeks on: aktiivne, kõiki kaasav, praktilised harjutused, meeleolukas, loovalt mänguline, meeskonnatööd ja töötajat jõustav.