Meeskonnakoolituse menüü.

Milline menüü sobib Sinule või Sinu meeskonnale?
Pole olemas universaalset menüüd mis sobib igale meeskonnale. Kuigi igal tiimil ja organisatsioonil on oma spetsiifiline maitsebukett, pakun sulle välja 5 algmenüüd. Vaata allpool, milline neist viiest sulle tuttava maitse suhu toob. See on esimene samm sinu meeskonnatöö menüü tervislikumaks muutmisel.

ESIMENE KOHTUMINE
uued inimesed, uus juht

Uus ’kokk’ pliidi taga võib kaasa tuua segadust ja isegi tõrjuvat suhtumist. Samas on „Meie“-tunde tekkimise aluseks enda ja teiste aktsepteerimine kõigi meie plusside ja miinustega. Maitse-eelistustega. Tahe aktsepteerida kogemusi, oskusi, võimeid ja võimalusi ning leida ja saada aru oma rollist grupis. Aktsepteerimine koos inimeste vahelise inimliku suhtlusega on vältimatu usalduse ja turvalisuse tekkimiseks ning kasvamiseks.

 • Kes me üldse oleme, mis on meis ühist, mis meid seob?
 • Milline on meie töökultuur ja mida väärtustame?
 • Mis on see ühine eesmärk, mille nimel meeskond tööd teeb?
 • Millised on need koostööreeglid saavutamaks seda, kuhu tahame jõuda?
 • Milline on minu roll meeskonnas? Millist lünka mina täidan?
 • Kas mul on piisav kontakt kõigi meeskonnaliikmetega, et oleks võimalus turvalise ja usaldusliku sisekliima tekkeks?

TERVISLIKUM DIEET
muudatused meeskonnas, struktuuris, tööülesannetes, eesmärkides


Muutused menüüs võivad igapäevastes kundedes tekitada protesti ja isegi probleeme seedimisega. Seepärast ei tohi neid jätta üksi, vaid neil tuleb esialgu kätt hoida ja kõike põhjalikult lahti seletada. Erinevate ülesannete ja raskustega, kuid ka muudatustega saame kõige tõhusamalt ja paremini hakkama ühiste pingutustega. See on aksioom. Olgu need muutused siis meeskonna või organisatsioonisisesed või toimugu need väliskeskkonnas.
 • Kus me meeskonnana oleme?
 • Kuhu me tahame jõuda?
 • Miks ja kuidas me midagi teeme? Miks see on tähtis ja milline roll selles on minul? Igal tiimiliikmel?
 • Millised dünaamikad takistavad muudatuste elluviimist, millised toetavad?
 • Millised on meeskonnaliikmete arengueesmärgid oma töörollis?
 • Mida vajame, kuidas ja millega ise panustame nii enesearengusse kui ka meeskonnatöösse?
 • Kuidas tulla toime ebamäärasusega ja tagasilöökidega?
 • Kuidas käsitleda tiimiliikmete erinevaid ootusi ja arusaamu?

VANAKS LÄINUD VÕILEIVAD
heeringas ja maasikamoos ühte kaussi ei sobi ehk mõned asjad meie meeskonnas ei haaku omavahel


Mitu kokka ühe ja sama poti ääres võivad roa vussi keerata. Kuumust õhkav ’pliit’ lisab veelgi auru juurde.  Konfliktid ja arusaamatused on tiimitöös loomulikud. Need annavad võimaluse vaadata asjadele laiema pilguga, läbi erinevate poolte. Konfliktid aitavad teha muutusi ja areneda uuele tasemele, mõistmisele. Tähtis on ebakõlasid varakult märgata, mõista ja sobival viisil lahendada. Lahendamata mured kaasavad endasse üha rohkem inimesi, vähendavad töötahet ja hävitavad motivatsiooni ning tulemuslikkust.
 • Mis on see, mis vajab tähelepanu ja mis häirib stabiilsust?
 • Kuidas ja kes saab lahendada konfliktsituatsiooni?
 • Kuidas on tiimiliikmete omavaheline suhtlus ja koostöö mõjutatud probleemidest?
 • Millised on erinevate osapoolte tegelikud vajadused?
 • Mis juhtub, kui probleemiga ei tegeleta ja kõik jätkub vanaviisi?
 • Kuidas kasutada konflikti meeskonna või organisatsiooni arenguks?
 • Kellega ma valin koostööd teha ja miks?

SALAJANE KASTE
kuidas menüüd avardada ehk millised ressursid
veel meie tiimis peituvad


Vahel on nii, et kõik on ju hästi, menüü ’töötab’, rahul on nii kokad kui sööjad, aga ometi on kuskil kuklas tunne, et saaks ju veel paremini. Saaks tervislikumalt, maitsvamalt, maitsekamalt.
Kasv toimub alati läbi positiivsete asjade ning siis kui meil on võimalus erinevaid kogemusi vahetada, reflekteerida. Positiivne tagasiside parandab enesetunnet ja kasvatab lootust. Teadmine enda tugevustest aitab vajadusel käsitleda ka valusaid ja raskeid asju. Positiivse meeskonna sisekliima on vaba sh ka pingevaba. Lahkarvamused on aktsepteeritavad ja nendest õpitakse. Oleme ise valmis nii probleeme tõstatama kui ka lahendama.
 • Millised on meeskonna senised saavutused ja kuidas need on eesmärkidega kooskõlas?
 • Mida vajame, et meeskonnana edasi areneda, kuidas mõõdame, kuidas juhime, kuidas anname tagasisidet?
 • Kuidas on meeskonnaliikmete omavaheline suhtlus ja koostöö aidanud saavutada edukaid tulemusi?
 • Kas aktuaalsed teemad saavad tõstatatud, läbi arutatud ja edasised sammud kokku lepitud?
 • Millised on meie tugevused ja eripära?
 • Millised on koostöökohad teiste tiimide ja partneritega?
 • Mis on varjus, mida me tegelikult näha ei taha? Mis on veel puudu?

À la CARTE
küpseta endast parem kokk ehk eneseareng töörollis


Korralik kokk teab, et parima tulemuse nimel ei piisa vaid pannil või potis olevate komponentide töötlemisest, vaid piisavalt kuuma tuleb anda ka iseendale. Et meie kõvast koorikust pääseks läbi vajalikud muutused ja uuendused. Enesearenguks on oluline regulaarselt reflekteerida oma oskusi, tugevusi ja arenguvajadusi ning teha teadlikke samme paremate tulemuste saavutamiseks. Saada piisavalt adekvaatset tagasisidet oma käitumise kohta ning mõista oma käitumise mõju.
 • Millised on minu eesmärgid, miks on need mulle tähtsad?
 • Kuidas saan ise panustada ja mida vajan teistelt?
 • Millised on minu tugevused ja oskused, mis toetavad minu praegust töörolli?
 • Millised tõekspidamised toetavad mind, millised takistavad?
 • Milliseid oskusi ja teadmisi ma vajan oma eesmärkide saavutamiseks? Mis mul juba olemas on?
 • Kuidas saaksin kasutada oma tugevusi ja oskusi veelgi tõhusamalt, et saavutada paremaid tulemusi?
 • Kuidas saan regulaarselt jälgida oma enesearengut ja mõõta oma edusamme?

Milline neist iseloomustab sinu meeskonna praegust seisu kõige paremini?
Kas soovite liikuda tänasest seisust kiiremini edasi?
Kirjuta mulle, vahetame mõtteid ja paneme just teile sobiva menüü kokku.
Email again: