Ühised eesmärgid?

Kas meil meeskonnas on ikka alati ühised eesmärgid?

Toon ühe näite. Projekti meeskonda kuuluvad ettevõtte erinevate osakondade oma ala spetsialistid. Üks projektimeeskonna liige on meeskonnast, mis vastutab teenuse/toote kvaliteedi eest. Kvaliteet on hetkel väga hea. Teine projektimeeskonna liige on meeskonnast, mille ülesandeks on uute tehniliste lahenduste juurutamine. Uued lahendused on paratamatult valdkonna tulevik. Küll aga nõuab nende juurutamine muutusi senises töökorralduses ja võib protsessi käigus mõjutada teenuse/toote kvaliteeti.  

Mis on teie arvates sellise koosluse tulemus? Erinevate prioriteetide tõttu projekt venib, osakondade vahelised suhted on pingelised. Spetsialistid kaotavad motivatsiooni hoolimata sellest, et töö mõte on nende jaoks tähendusrikas ja omab suurt mõju. Põhjus on lihtne - tulemusi ei ole ning asjad edenevad vaevaliselt. 

Igasugune areng ja kasv on muutus, mis on seotud kommunikatsiooni, ettevõtte kultuuri ja sisekliimaga. Kui kõik see ei toeta arengut, siis on igasugused muudatused protsessides, rollides, struktuuris vaevalised ja valulised, kui need muutused üldse toimuvad. 

TIIMWERK on protsess, kus saame teha tööd kõigil vajalikel tasemetel - juhtkond, osakonnad, projektimeeskonnad. Protsessi käigus loome ühise arusaama tervikpildist ning toetame projektide eestvedajaid ning meeskondi selles protsessis.

Kommentaarid

Email again:

Eelmine

Mis on meeskonna dünaamika?

Järgmine

Lõpeta arengukohtade otsimine

Jaga seda artiklit