Belbini meeskonnarollid

Ehkki Belbini meeskonnarollide degustatsioon pole TIIMWERK-i põhiroog, on sellel ometi oluline roll suussulava lõpptulemuse saavutamisel. Belbini mudeli degusteerimisel määratakse võimalikult objektiivselt kindlaks iga komponendi (maitse)omadused. Ilma neid teadmata võivad ka TIIMWERK-i põhiroad oma maitse kaotada või soovimata tulemuse anda.

Kuidas sa teistele mekid?

Meeskonna ja meeskonnatöö arendamiseks ning teineteise tugevuste paremaks mõistmiseks ning kasutamiseks tuleb rakendada Belbini meeskonnarollide mudelit.

Belbini mudeli abil saab maitse suhu iga inimese ja meeskonna kui terviku tugevustest ning lubatud nõrkustest, arvestades käitumise eripärasid ja panust meeskonda (sh mõtlemine, suhtlemine, tegutsemine). Nii saab osaleja mekki arvestades määrata talle täpse rolli sobivas retseptis.

Pole head ega halba maitset

Belbini mudeli kasutamisel saadud aruanded ei anna mingeid hinnanguid "hea" või "halb", vaid annavad võimaluse paremini ära kasutada meie tegelikku potentsiaali läbi tugevuste ja nõrkuste parema mõistmise. Lisaks analüüsile annab Belbin konkreetsed soovitused.

Meeskonnas küpseb tõde

Belbini mudeli teeb eriliseks see, et lisaks enesehinnangule hindavad inimese käitumist ka 4-6 kõrvaltvaatajat, kelleks võivad olla nii kolleegid, vahetu juht kui ka koostööpartnerid. Meeskondlikud aruanded annavad pildi sellest, millised on tiimi kui terviku tugevused ja nõrkused.


Belbini meeskonnarollid on osa TIIMWERK™ retseptist, kus 100 päevaga küpseb teie tiim töövõimeliseks ja tõhusaks terviklikuks organismiks, mis on võimeline ühistöös oma ressursse maksimaalselt ära kasutama.

Vajaduse korral on võimalik Belbini mudelit kasutada tööprotsessi tõhustamiseks ka eraldi.