Ettevõtte väärtused – kas suured sõnad või arengueelis?

Kuidas teie ettevõtte väärtused sulanduvad meeskonna argipäeva?
Igal ettevõttel on reeglina kirja pandud omad väärtused, mis aitavad luua ettevõtte identiteeti ja mis kujundavad ettevõtte kultuuri. Loodetavasti pole teie ettevõte siin erandiks. Enamasti on need väärtused kirjeldatud mõne laiatähendusliku ja ilusa sõnaga, millele on lisatud lühike, mõnelauseline seletus. See on fassaad.

Kui väärtuseks on näiteks koostöö: „Ühiste eesmärkide saavutamiseks teeme me koostööd ühtse meeskonnana.“ Kas selle ilusa ja igati õige lause tagajärjel juhtub midagi iseenesest? Mida tähendavad need sõnad tegelikult? Veelgi tähtsam - kuidas neid eesmärke saavutada?

Näiteks on ühes ettevõttes väärtusena kirjas avatus ja ausus. Siin võib eeldada, et inimesed saavad omavahel erinevad töösituatsioonid selgeks rääkida ilma probleemideta. Reaalsuses see paraku nii lihtne pole. Konkreetses meeskonnas osa inimesi väldivad omavahelist suhtlemist, sest tööalaselt on tekkinud erinevad arusaamad, mille käsitlemist välditakse.

Aususega on üldse huvitavad lood. Kas see on okei, kui ma oksendan kolleegi verbaalselt täis ja ütlen, et olin lihtsalt aus? Eelkirjeldatud väärtusega ju nagu oleks.

Me vajame lisaks aususele ka austust, millel on ju isegi sama tüvi nagu aususel. Selleks, et kõik meie ümber terveks jääksid ja tegelikud muudatused toimuda saaks peame kasutama austavat ausust.

Tegelikult elavad ja teostuvadki väärtused läbi inimeste omavaheliste suhete meeskonnas. See tähendab meie käitumist meeskonnas või ettevõttes, meie suhtumist teineteisesse ja tööülesannetesse.

Selleks, et töötajad reaalse meeskonnana toimiksid, tuleb neile anda võimalus olla teineteisega otsekontaktis, õppida tundma ja aktsepteerima teineteist ning teineteise rolle. Need on eelduseks meie-tunde tekkimiseks, usalduse ja turvalisuse kasvuks, mis omakorda paneb meid ühiselt seatud eesmärkide nimel pingutama ja ka vastutust võtma. See on suur töö aga tulemus on seda väärt – ühiste pingutuste tulemusena sihile jõuda.

TIIMWERK loob eeldused meeskonnana toimimiseks ja koostöös eesmärkide saavutamiseks.

Kommentaarid

Email again:

Eelmine

Kuidas me eesmärkideni jõuame?

Järgmine

Kuidas argipäeva muuta?

Jaga seda artiklit