Supervisioon

Supervisioon, nagu ka coaching, on üks TIIMWERK-i pearoogadest. Kui coaching keskendus rohkem sellele, kuidas köögis konkreetsel ajahetkel tegutseda ehk siis tulemusi saavutada, siis supervisioon pühendub rohkem sellele, kuidas sina või su kokad esimese Michelini tärnini (ja kaugemale) jõuaksid.

Kiirtoidust gurmeeks

Tööalase nõustamisprotsessina mõjutab supervisioon pikemas perspektiivis nii töötulemusi kui ka -kultuuri. Siin käsitletakse osalejate jaoks olulisi ning lahendamist vajavaid teemasid enne kui elu pliidi ääres päris kuumaks läheb. Olgu siis tegu näiteks meeskonnasiseste suhete, klientidega seotud juhtumite või töö korralduslike küsimustega. Supervisioon ei anna retsepti dinee kordaminekuks, vaid pikemaajaliseks tervislikuks ja kasulikuks dieediks.
 

Mitut moodi tervislik

Supervisioon on süsteemne protsess, mille käigus tegeletakse üksikosaleja või terve grupi professionaalsuse tõstmisega läbitööalaste juhtumite analüüsi ja lahendamise spetsiaalse väljaõppe läbinud superviisori peakoka abiga. Väljast sissetoodud peakokast superviisor aitab tegeleda:

 • meeskonna eesmärkide saavutamiseviisidega
 • meeskonnaliikmete professionaalse arenguga
 • omavahelise koostööga meeskonnas
 • rollide ja suhetega meeskonnas
 • tööga seotud emotsioonidega
 • juhtimisdilemmadega

Supervisioon miksib toimetulekule tööalaste probleemide ning neist tuleneva stressi, võimaliku läbipõlemise ennetamise, enesekindluse ja otsustussuutlikkuse tõstmise keerulistes olukordades üheks tervistavaks seguks.


Supervisooni on kasulik...

...meeskonnale:

 • Võimalus üheskoos leida probleemidele parimaid lahendusi
 • Kõik osalejad on teadlikud prioriteetidest ja oma rollist, misläbi kasvab inimeste initsiatiiv ning vastutuse võtmine – ise keetsin supi, ise ka söön
 • Meeskonnaliikmed teadvustavad oma ja kolleegide ressursse ja vajadusi, et võimekusi paremini realiseerida ehk igale toidule on sobiv kokk
 • Kasvavad professionaalsed oskused, suureneb inimestevaheline usaldus ja koostöö
 • Parem ülevaade kolleegide tööülesannetest ja eesmärkidest
 • Paraneb meeskonna tulemuslikkus ning juhtimiskvaliteet

...osalejale:

 • Suureneb eneseteadlikkus, kasvavad professionaalsed oskused
 • Aitab leida uusi ja uuenduslikke lahendusi ning toetust ja motivatsiooni nende elluviimiseks
 • Aitab ennetada läbipõlemist.
 • Teistelt meeskonnaliikmetelt saadav tugi ja toetus
 • Suurem selgus rolli ja vastutuse osas ja võimalus arendada oma töörolli
 • Motivatsiooni ja efektiivsuste ning töörahulolu kasv
 • Kinnistuvad uued harjumused ja teadvustatakse ning kohandatakse käitumismustreid

 

Supervisioon on osa TIIMWERK™ retseptist, kus 100 päevaga küpseb teie tiim töövõimeliseks ja tõhusaks terviklikuks organismiks, mis on võimeline ühistöös oma ressursse maksimaalselt ära kasutama.

Vajaduse korral on võimalik supervisiooni kasutada tööprotsessi tõhustamiseks ka eraldi.